udruga glazbenih pedagoga

14.međunarodna glazbena škola Clavis

08.-10. veljače 2019.

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu Trg Republike Hrvatske 12

Više

Seminar za klavir solo, klavirski duo i komorne ansamble


17.-18.studeni 2018. Hrvatsko društvo skladatelja i Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu Gost predavač NINA PATARCEC, Francuska

Više

seminar za klavir solo, klavirski duo i ostale komorne ansamble

26.-27.studeni 2016. Muzička akademija u Zagrebu, Trg maršala Tita 12

gost predavač NINA PATARCEC 26.-27. studeni 2016.

Više

Koncert - Seminar komorne glazbe

Harald Ossberger i Christos Marantos, klavirski duo

22.studeni 2014. u 17.30 sati, Mala dvorana Hrvatskog glazbenog zavoda

Više