udruga glazbenih pedagoga

EVENTI


seminar za klavir solo, klavirski duo i ostale komorne ansamble

26.-27.studeni 2016. Muzička akademija u Zagrebu, Trg maršala Tita 12
MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Trg Maršala Tita 12
Dvorana STANČIĆ, 4 kat
gost predavač
NINA PATARCEC, Francuska

RASPORED 


AKTIVNI POLAZNICI

 klavir solo, klavirski duo i ostali komorni ansambli - jedan sat / 45 min
 Prijave poslati najkasnije do 19. studenog 2016.
 Rezultati odabira kandidata i raspored biti će objavljeni na web stranici  21.studenog 2016. 

PASIVNI POLAZNICI/ PEDAGOZI
Prijave se vrše na www.ettaedu.azoo.hr

Agencija za odgoj i obrazovanje će izdati potvdu o stručnom usavršavanju u svrhu napredovanja u zvanju svim pedagozima koji izvrše ispravnu online prijavu najkasnije do 23.studenog 2016.
 

CIJENA SEMINARA

AKTIVNI POLAZNICI
klavir solo
klavirski duo
ostali komorni ansambli
1 sat/45 min  - 400 kn

 
PASIVNI POLAZNICI/ pedagozi cjelokupni seminar 250 kn
 
__________________________________________________
Uplate se vrše na   IBAN: HR31 2340009 1110162440
U pozivu na broj upisati datum uplate.
Uplate za sve polaznike seminara trebaju se izvršiti najkasnije do 25.11.2016. 
U slučaju odustajanja, ne vraća se uplaćeni iznos.

Profesorima i studentima Muzičke akademije i učenicima koji žele pratiti seminar, ulaz je slobodan.