udruga glazbenih pedagoga

EVENTI


Seminar za klavir solo, klavirski duo i komorne ansamble

17- 18. studeni 2018.
HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA
Berislavićeva 9, Zagreb
MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb
gost predavač
NINA PATARCEC, Francuska

RASPORED 


AKTIVNI POLAZNICI

 klavir solo, klavirski duo i  komorni ansambli - jedan sat / 45 min
 Uspješno ispunjen prijavni list poslati najkasnije do 12. studenog 2018.
 Rezultati odabira kandidata i raspored biti će objavljeni na web stranici  13.studenog 2018. 

PASIVNI POLAZNICI/ PEDAGOZI
Prijave se vrše na prijave@clavis.hr
U prijavi napisati IME,PREZIME i GLAZBENU ŠKOLU

Temeljem čl.10 Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu ( MZO), udruga glazbenih pedagoga CLAVIS će svim prijavljenim pedagozima  izdati  potvrdu o stručnom usavršavanju u svrhu napredovanja u zvanju. 
 


CIJENA SEMINARA

AKTIVNI POLAZNICI
klavir solo / klavirski duo / komorni ansambli - 1 sat/45 min  - 400 kn

 
PASIVNI POLAZNICI/ pedagozi cjelokupni seminar 250 kn
 
__________________________________________________
Uplate se vrše na   IBAN: HR31 2340009 1110162440
U pozivu na broj upisati datum uplate.
Uplate za sve polaznike seminara trebaju se izvršiti najkasnije do 16.11.2018. 
U slučaju odustajanja, ne vraća se uplaćeni iznos.NINA PATARCEC ce u programu Festivala Diapazon nastupati na dva koncerta, 15. i 16.11. 2018.
Više o programu festivala pogledajte na www.culturenet.hr